Góc nhìn nhà quản trị: Ernst & Young - Uy lực của sự phân minh

Góc nhìn nhà quản trị
Ernst & Young - Uy lực của sự phân minh
Jul 31st 2011, 12:03

Bí quyết thành công của Ernst & Young không phải ở chỗ gây dựng thương hiệu trên lĩnh vực kiểm toán, mà chính ở chỗ biến kiểm toán thành thương hiệu, để thương hiệu của mình được coi là sự hiện thân của kiểm toán.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.
If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

Góc nhìn nhà quản trị: 9 bí mật mà công ty không bao giờ muốn bạn biết

Góc nhìn nhà quản trị
9 bí mật mà công ty không bao giờ muốn bạn biết
Jul 31st 2011, 09:55

Có một vài điều bạn có lẽ đã biết. Nhưng có những điều mà công ty không muốn bạn biết. Ví dụ như, công ty nào cũng lập một danh sách đen những nhân viên sẽ bị sa thải và kiểm soát nhân viên bằng cách đọc email của họ.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.
If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

Tiêu điểm: Kéo, không kéo, lại kéo...

Tiêu điểm
Kéo, không kéo, lại kéo...
Jul 27th 2011, 00:00

Khi Bộ Thông tin - Truyền thông quyết định phương án tăng độ dài số di động cũ từ 10 số lên 11 số thì các mạng di động sẽ giữ được đầu số cũ.

You are receiving this email because you subscribed to this feed at blogtrottr.com.
If you no longer wish to receive these emails, you can unsubscribe from this feed, or manage all your subscriptions

Đọc Thêm

© Copyright 2017 | Distributed By VN Blogger | Designed By Way2themes