Group-Office 6.0.31

Giới thiệu


Group-Office là công cụ CRM và phần mềm nhóm . Chia sẻ dự án, lịch, các tập tin và e-mail trực tuyến với đồng nghiệp và khách hàng.  Dễ dàng sử dụng và hoàn toàn tùy biến.
Group-Office  là ứng dụng hoàn hảo cho công ty lưu trữ , môi trường doanh nghiệp hoặc các mạng nội bộ lớn.

Đọc Thêm

© Copyright 2017 | Distributed By VN Blogger | Designed By Way2themes